VI KAN ALLE HJÆLPE MED AT BEKÆMPE TERROR - ISÆR MUSLIMER

VI KAN ALLE HJÆLPE MED AT BEKÆMPE TERROR - ISÆR MUSLIMER

Søren Espersen udfordrer dogmet om, at "terroristerne har vundet, hvis deres misgerninger fører til, at vi ændrer vores adfærd i det daglige."

Selvfølgelig skal vi ændre adfærd, mener Espersen, og peger på briternes adfærd under IRA's terrorregimente som et skoleeksempel på, at ændret adfærd faktisk kan hjælpe til med at bekæmpe terror.

"Alle må vi være årvågne – specielt danske muslimer", skriver Espersen. 


Af Søren Espersen, MF (DF)

”Vi skal stå sammen - og gøre som vi plejer!”

”Vi må ikke ændre adfærd – så har terroristerne vundet!”

Genkender man udsagnene? Givetvis, for de messes naivt af stort set alle politikere, hver gang en terrorist i Allahs navn har myrdet sagesløse og uskyldige mennesker et eller andet sted i Europa. Det udbredte dogme lyder: Vi må ikke ændre adfærd, og vi må endelig ikke lave noget om, for så har terroristerne vundet.

Jeg accepterer ikke umiddelbart dette dogme. Jeg tror, vi gør det sværere for os selv og lettere for terroristerne at få held med deres udåd, hvis vi lader som ingenting. Det gode modspørgsmål er nemlig, hvorvidt terroristerne ikke netop bliver ved med at vinde – fordi vi ikke ændrer os; fordi vi europæere bare bliver ved med at gøre, som vi plejer?

I 1970erne var London hjemsøgt af IRA-terrorister, som med bomber myrdede løs, hvor man mindst ventede det: I pubber, i busser og på jernbanestationer. 

Min kone, Yvette, studerede på det tidspunkt i det centrale London, og måtte således hver dag pendle frem og tilbage til sit hjem i Surrey, og hun har sidenhen fortalt mig, hvordan de hårdt prøvede London-folk med denne infame trussel hængende over hovederne netop begyndte at ændre adfærd – med det resultat, at terroristernes mulighed for at bedrive deres ondskab i dén grad skrumpede ind.

Man begyndte nemlig at tage terroristerne alvorligt. Mens myndighederne gjorde deres ved eksempelvis at fjerne skraldespandene på samtlige stationer, opsætte beton-spærringer,sørge for et væld af politifolk på gaderne, stramme hvor end det var muligt - ja, så gjorde hver enkelt londoner også sin lille gode gerning. Man indrapporterede selv den mindste lille efterladte taske eller pakke i toget. Man styrede uden om de store forsamlinger. Man ringede til politiet om selv den mindste uregelmæssighed. Man bemærkede ”det usædvanlige”.

Talrige terror-plots blev på denne måde taget i opløbet som følge eksempelvis af en årvågen og frisk udlejer, som havde fundet et par irske lejere mistænksomme. Enhver i London – herunder ordentlige irere - følte således et personligt ansvar for at være med til at fjerne den pest, som havde hjemsøgt hovedstaden.

Kort fortalt: Man ændrede adfærd. Man blev årvågen. Man stod sammen i bevidstheden om, at intet var som det plejede at være. Og ved denne ændrede adfærd indledtes kampen mod terrorismen. Vel gik man da på arbejde som man plejede, og vel hyggede man sig med familien som man plejede, og vel gik man på pub som man plejede – men den enkelte borger handlede! Folket stodsammen – ikke ved at arrangere det ene endeløse freds-fakkeltog efter det andet – men netop ved at agere. Hver enkelt londoner påtog sig således et personligt ansvar for at bekæmpe terrorismen.

En tidligere generation af londonere havde prøvet det før. Under Blitzkrigen – hvor alle forventede en snarlig tysk invasion, og hvor Hitlers 5-kolonne derfor var i fuld aktivitet, var plakat-parolerne blandt andre: ”Be vigilant!” (Vær årvågen), ”He’sWatching You!” (Han holder øje med dig!”).

Vi danskere – vi europæere - har, her midt under den islamistiske svøbe, hvor Islamisk Stat, Al-Queda, Al-Nusra eller hvad satanismen nu lige benævner sig, et lignende personligt ansvar. Meget kan overlades til politi og andre myndigheder, men skal det onde besejres, må hver af os vise ansvar – være årvågne!

Et særligt personligt ansvar påhviler naturligvis Danmarks muslimer. Og dette skal være min opfordring til dem: Det er jer, som kommer i Moskéen. Det er jer, som i det daglige er en del af et muslimsk netværk. Det er dermed jer, som før nogle af os andre vil kunne spotte en af jeres med ondt i sinde, og indrapportere enhver Danmarks-fjende til politiet. Vi andre har lov til, som en selvfølgelighed, at forvente denne loyalitet over for Danmark.

 

Viser 11 reaktioner

Check din e-mail for et link til at aktivere din konto.

 • commented 2017-01-04 20:52:54 +0100
  Det bedste vil være, hvis EU blev opløst, hvis vi opsagde alle konventioner, fik streng permanent grænsekontrol og i øvrigt ville turde at byde islamiseringen trods. Som almindelig borger skal man bare springe ud i det og færdes ude på de steder, hvor man plejer at komme. For hvis man ikke gør det, viser man netop at man har givet op overfor de halvhjerner, som vil os til livs. Ser man efterladte poser, tasker og andet, som står i længere tid vil det nok være en god ide at give politiet et praj derom.
 • commented 2017-01-04 18:35:16 +0100
  Hvis man ønsker at have “the upper hand” skal man selvfølgelig til enhver tid være parat til at ændre adfærd, hvis det kræves af omstændighederne. Tænk hvis briterne i sidste krig havde været indstille på ikke at ændre adfærd, så var bl. a. Hobart’s Funnies aldrig blevet skabt.
 • followed this page 2017-01-04 17:43:53 +0100
 • commented 2016-12-31 00:28:46 +0100
  Vi skal stå sammen – og gøre som vi plejer! Vi må ikke ændre adfærd.

  Og frem for alt må vi for Guds skyld ikke kritisere de politikere, der har importeret problemerne.
 • commented 2016-12-30 22:44:25 +0100
  Netop, Knud Madsen!
  De ville da aldrig angive deres sammensvorne, for det ville jo betyde deres egen misligholdelse af Koranens pligter og dermed et kommende liv som frafalden/vantro:
  http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1924
 • commented 2016-12-30 21:59:50 +0100
  Det er nok en kende for naivt at håbe på, at en appel til muhamedanerne om at indberette påtænkte terrorhandlinger. Dertil er muhamedanerne ALT for tro mod deres ideologi. Når alt kommer til alt, er hele bundtet mere eller mindre rabiate og i hvert tilfælde slet ikke tro mod Danmark som brødføder dem i hoved og røv. Stol ALDRIG på en muhamedaner.
 • commented 2016-12-30 15:19:27 +0100
  Ps.
  Og så skal vore politikere/regeringen jo lige huske, at det er DEM der er valgt (og lønnet) til at varetage sikkerheden for Danmark og danskerne og aldeles ikke for fremmede fupflygtninge med KOranen som eneste og højeste lov i livet.
 • commented 2016-12-30 15:09:34 +0100
  Der skal ændres adfærd, men helst og absolut omgående fra politisk hold !

  Terror kan ikke adskilles fra islam, det er nærmest en islamisk “borgerpligt”.
  Og tillige den højeste islamiske hæder man kan få, hvis man derved selv mister livet.

  En interessant artikel fra islaminfo (fundet under søgeordet frafalden),

  http://www.islaminfo.dk/artikl
  siger direkte, at Islam og terror ikke kan adskilles.

  Hvis vore politikere er bekendt med bare få tekster og artikler fra f.eks. islaminfo (hvilket de efter hånden ikke mere kan undsige sig), er det direkte landsforræderi, at give asyl til muslimer i Danmark, da de jo ikke er juridisk flygtninge og derfor bør afvises prompte ved vore grænser, som enhver anden fupflygtning.

  Vore politikere MÅ da snart kunne fatte, at den ENESTE integration der kan/vil ske er, at vi (den oprindelige befolkning) vil blive tvunget ind i Islam, hvis vi vil overleve.
 • commented 2016-12-30 12:39:26 +0100
  Vi skal stå sammen – om at udelukke islam.
 • commented 2016-12-30 12:35:07 +0100
  Vi skal ikke blot ændre adfærd ved at tage vore forholdsregler og beskytte os bedst muligt. Vi skal også ændre adfærd ved DEMONSTRATIVT at dyrke dansk kultur: Traditioner, sange, sprogbrug mv.
 • commented 2016-12-30 10:39:23 +0100
  Det er da udmærket med en opfordring. Men hvad med at opfordre politiet til at tage retten til at demonstrere helt alvorligt?

  For Frihed’s demonstrationer lægges der hindringer i vejen for af anti-demokraterne (officielt kalder de sig anti-fascister, men de anvender altså fascisternes metoder til at genere andre). Sådan som jeg fortolker loven, så er det ikke lovligt blot at FORSØGE at lægge hindringer i vejen for en lovligt anmeldt demonstration.

  Derfor: Ret henvendelse til justitsministeren. Søren Pindemad ER heldigvis ude — han spring op som en løve og faldt ned som et lam. Så få den nye minister til at få politiet til at tolke straffeloven, så forbryderne kan få deres straf:

  »
  § 133. Den, som fremkalder opløb med det forsæt at øve eller true med vold på person eller gods, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
  § 137. Den, som søger at forhindre afholdelsen af lovlig offentlig sammenkomst, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
  «.

  Skal de til at sidde inde, så vil venstre-fascisterne opføre sig pænt!!!