ANTI-ISRAELSK OBAMA HAR SKADET MULIGHEDERNE FOR FRED

ANTI-ISRAELSK OBAMA HAR SKADET MULIGHEDERNE FOR FRED

Tostatsløsningen er sat på hold efter Obamas bagholdsangreb mod Israel i FN's Sikkerhedsråd i sidste måned, skriver André Rossmann.

 


Af André Rossmann

Rossmann.png

Obama-regeringens beslutning om ikke at nedlægge veto over for FN Sikkerhedsråds resolution 2334, men blot undlade at stemme, var en symbolsk afskedssalut, som har ødelagt mulighederne for en fredelig løsning på Israel-Palæstina-konflikten.

På den internationale Mellemøst-konference, som den franske præsident Francois Hollande arrangerer den 15. januar, ventes deltagerne at vedtage Kerrys anti-israelske standpunkter som deres egne. Og så er det Hussein Obamas ønske, at FNs Sikkerhedsråd i dagene 17.-19. jan. samles igen for at vedtage en ny resolution, som worst case vil anerkende Palæstina og give det palæstinensiske styre fuldt FN-medlemskab.

Ganske vist har Kerry udtalt, at Obamas regering ikke vil fremsætte en ny FN-resolution, men ifølge Netanyahu er der al mulig grund til at tro, at enten Frankrig eller Sverige vil fremsætte en sådan resolution. Om det bliver til noget, må tiden vise.

Resolution 2334 skader Israel og fredsprocessen ved at ophæve resolution 242, som udstak rammer og principper, der var hjørnestenen i 49 års diplomatiske forsøg på at skabe fred i Mellemøsten. Denne resolution knæsatte princippet om ”land for fred”, dvs. et krav om israelsk tilbagetrækning fra en ikke nærmere defineret del af de områder, der var besat i 1967, til gengæld for, at Israels naboer anerkender den jødiske stat, garanterer dens sikkerhed og respekterer dens grænser.

Israels kritikere forlanger i dag, at Israel trækker sig tilbage til våbenstilstandslinjen mellem Jordan og Israel fra før 1967, selv om resolution 242 ikke stiller noget krav herom. De kræver endvidere, at Israel skal gøre det ensidigt, uden en forhandlet aftale, selv om resolution 242 klart anbefaler en forhandlet løsning.

Det siger sig selv, at eftersom Israel ifølge resolution 2334 ikke har ret til nogen af de landområder, landet overtog efter krigen i 1967, har palæstinenserne ikke længere noget incitament til at give Israel ”fred for land”. Resolution 2334 sætter således en effektiv stopper for fredsprocessen og tostatsløsningen.

Modsat en udbredt opfattelse vil resolution 2334 styrke boykotten af hele det israelske erhvervsliv og ikke kun de israelske bosættelser. Resolutionen opfordrer nemlig FN-medlemmerne til at skelne mellem områder, som har været besat siden 1967, og Israel. Da man i Israel ikke skelner mellem disse områder, vil resolution 2334 resultere i en boykot af alle israelske virksomheder. Som f. eks. mejerivirksomheden Tnuva, der leverer mejeriprodukter til kunderne i de omstridte områder. Eller Bank Hapoalim, som er operatør af pengeautomater i de omstridte områder. Eller konfektionsvirksomeden Fox, som har tøjforretninger i de omstridte områder. Osv. osv.

Når Hussein Obama bruger sine sidste dage i Det Hvide Hus til at føre krig mod Israel, er det ikke fordi han hader Netanyahu. Han gør det, fordi han ligesom de arabiske lande ikke ser Israel som fødestedet for israelsk historie. Lige siden sin tale på Cairos universitet i 2009 har Obama afvist præmisserne for FN-resolution 242 og begrundet Israels legitimitet med Holocaust, som i de arabiske landes optik blev skabt på bekostning af de indfødte palæstinensere for at mildne den europæiske skyld over tragedien. Israelerne betragter denne fortolkning, hvor Israel ses som et fremmedelement i Mellemøsten, som en fordrejning af historien og et angreb på Israels identitet som nation.

Om tre uger er Hussein Obamas krig mod Israel slut, og den 20. januar er det en ny og efter alt at dømme pro-israelsk amerikansk regering, der overtager stafetten i Washington. Donald Trump har i en tweet skrevet: ”Hold ud, Israel”, januar nærmer sig hastigt” med henvisning til den 20. januar, hvor han bliver taget i ed som præsident.

David Friedman, som er ortodoks jøde, en stærk tilhænger af de israelske bosættelser og en indædt modstander af tostatsløsningen, er udnævnt til USA's ny ambassadør i Israel. Både den kommende præsident Donald Trump og David Friedman har bebudet, at de vil flytte USA's ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Nu hvor ”land for fred”-paradigmet og tostatsløsningen er døde og begravede, har Israel frie hænder til at tage sit forhold til henholdsvis FN, EU, palæstinenserne og Jerusalems status op til fornyet revision. Den israelske regering har allerede sagt, at man ikke vil lade sig styre af resolution 2334, og at bosættelserne vil fortsætte.

Eftersom FN har åbnet døren for en udvidet boykot af Israel, kan den israelske regering svare igen, f. eks. med at udvise FN- og EU-personel fra sit territorium. For så vidt angår PLO, har Israel som bekendt anerkendt PLO i 1993, så organisationen kunne repræsentere palæstinenserne i fredsforhandlingerne. Eftersom resolution 2334 har sat en effektiv stopper for fredsprocessen, er det et spørgsmål, om den fortsatte anerkendelse af PLO giver mening.

 

 

 

Viser 5 reaktioner

Check din e-mail for et link til at aktivere din konto.

 • commented 2017-01-05 08:50:45 +0100
  A propos det jeg nævnte 1 day ago nedenfor: "Så forleden på CNN Michael Moore opfordre til kamp i gaderne og med alle ulovlige og lovlige midler modden kommende præsident Trump. Michael Moore mente at en sådan kamp kunne tvinge Trump ud af præsidentembedet på få måneder. Stormtropperne er allerede igang med angreb på gæster til Trump. "

  FRA JP’S MORGENBRIEFING 05.01.2017 KL. 07:23
  Voldsom mishandling af hvid handicappet mand chokerer USA: Det hele blev sendt live på Facebook

  CNN fortæller, at en 18-årig hvid handicappet mand tidligere på ugen blev mishandlet af fire sorte personer. De tre af dem var mænd og udførte selve overfaldet, som bestod i slag og spark mod den bundne 18-årige, ligesom de skar dele af hans hovedbund af med en kniv. Den fjerde person, en ung kvinde, filmede det 30 minutter lange overfald, som blev vist live på Facebook. Politiet mener, at den unge handicappede kan have været kidnappet i op til 48 timer, og eftersom overfaldsmændene råbte »fuck Trump« og »fuck hvide« efterforskes det, om overfaldet var racemotiveret. Tre mænd og en kvinde er blevet anholdt for episoden.
 • followed this page 2017-01-04 17:36:20 +0100
 • commented 2017-01-04 16:32:52 +0100
  Hvis jeg har forstået det rigtigt, vil Palæstina araberne, ved en såkaldt to stats løsning, under ingen omstændigheder, acceptere jøder i “deres” områder. Det til trods for at der bor over en mill. arabere i Israel. Grænsen imellem Israel og “Vestbredden” er ingen statsanerkendt grænse, men derimod en såkaldt demagations linje,( løs grænse), oprettet af FN , ved Israels oprettelse i 1948, som en midlertidig foranstaltning, indtil en mere permanent ordning kan opnås. Kort sagt, er Vestbredden faktisk en slags ingen mands land. Blev for øvrigt erobret under seks dages krigen i 1967, som en slags puffer zone for netop, at beskytte Israel i mod fremtidige angreb. Der eksisterer faktisk en fredsslutning i mellem Israel og Jordan.
 • commented 2017-01-04 08:03:32 +0100
  Skandale at den afgående præsident Obama på den måde lægger gift ud for den kommende præsident Trump, der tiltræder den 20. januar.

  Så forleden på CNN Michael Moore opfordre til kamp i gaderne og med alle ulovlige og lovlige midler modden kommende præsident Trump. Michael Moore mente at en sådan kamp kunne tvinge Trump ud af præsidentembedet på få måneder. Stormtropperne er allerede igang med angreb på gæster til Trump.

  Måske får Michael Moore ret i sin forudsigelse, hvilket i givet fald vil kaste både USA og verden ud i en krise, der kan sammenlignes med München i 1938?
 • commented 2017-01-02 20:37:12 +0100
  Hvis man en gang havde lidt forståelse/sympati for denne arabernigger, så er den da fuldstændig forsvundet. DER stak muhamedanismen igen sit grimme fjæs frem.
  Hold fast hvor må må vi glæde os over at Mr. Trump vandt det valg. Tænk hvilke ulykker crooked Killary kunne have kreeret.