DF VIL LAVE FORESPØRGSELSDEBAT OM DE VOLDELIGE VENSTREEKSTREMISTER

DF VIL LAVE FORESPØRGSELSDEBAT OM DE VOLDELIGE VENSTREEKSTREMISTER

Antifa_MarkKnudsen.jpgDansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, er gået på krigsstien mod de angiveligt "anti-fascistiske" grupperinger, som han mener udgør en fare for demokratiet, fordi de helt åbenlyst ikke magter at tale om problemerne, men istedet udfolder deres virke  ved hjælp af organiseret og afstumpet vold.

 


Dansk Folkeparti overvejer at indkalde Folketinget til en forespørgselsdebat om, hvad der kan gøres for at dæmme op for den personfarlige vold og den tøjleløse gadeuorden, der er en fast følgesvend, hver gang venstreekstreme grupperinger samles til demonstrationer eller moddemonstrationer.

Det siger Martin Henriksen til NewSpeek. Henriksen ser med stor bekymring på eksempelvis gruppen AFA (Antifascistisk Aktion), som i løbet af de sidste par år har organiseret flere særdeles voldelige og uanmeldte moddemonstrationer mod den islamkritiske bevægelse ’For Frihed’.

De uanmeldte og derfor ulovlige moddemonstrationer forårsagede senest kaos på Nørrebro i to omgange i november og december med afbrændinger, barrikader og almen civil uro.

Til den sidste af demonstrationerne havde Københavns Politi udstationeret flere end 200 stærkt bevæbnede betjente til at passe på ”For Friheds” juledemonstration.

Flere af ”For Friheds” medlemmer blev udsat for hærværk dagen før demonstrationen. En bil fik dækkene sprættet op og blev oversprøjtet med graffiti, foreningens advokat fik sit kontors vinduer smadret, og foreningens formand, Tania Groth, fik sin hoveddør overmalet med en besked om, ”at vi ved, hvor du bor”.

DE MINDER OM FASCISTER

Denne adfærd er, mener Martin Henriksen, helt og aldeles uacceptabel: ”Retten til at demonstrere er en integreret og helt vital del af den demokratiske samtale og den gælder naturligvis for alle. AFA er i deres gode ret til at anmelde en moddemonstration og vise deres mishag over for de holdninger, som ’For Frihed’ står for, men problemet med AFA er, at de nægter at acceptere spillereglerne for den demokratisk samtale, som en demonstration jo er, og i stedet konsekvent forfalder til at benytte sig af grov, meningsløs og planlagt vold. AFA og folkene bag kalder sig besynderligt nok for 'antifascister', men deres handlemåde er dybt antidemokratisk”, og deres adfærd minder faktisk slående om den, som de italienske og spanske fascister udviste i 1900-tallet."

Martin Henriksen spurgte derfor i december justitsminister Søren Pape Poulsen (K), om det var muligt at få lavet en juridisk undersøgelse af, om det kunne lade sig gøre helt at forbyde AFA, fordi det er en forening, der gentagne gange har vist, at den åbenlyst virker ved vold, hvilket ifølge Grundlovens paragraf 78.2 åbner mulighed for at forbyde og opløse foreningen.

Svaret kom lidt før jul, og det var negativt. Der stod blandt andet: ”Justitsministeriet er ikke i besiddelse af oplysninger, der giver anledning til at overveje, om det bør undersøges, om der er grundlag for at søge de omtalte foreninger opløst ved dom efter grundlovens § 78, stk. 2.”

HER TRÆKKER VI GRÆNSEN

martin_henriksen.jpg

”Det svar må jeg jo tage til efterretning, selv om det nu ikke skorter på dokumentation for AFA’s voldelige ageren. I stedet overvejer vi nu stærkt at lave en forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre ved de her voldelige foreninger. Politiet har optrådt forbilledligt og har i forbindelse med demonstrationerne flot beskyttet de mennesker, som AFA har chikaneret og forulempet, men de har faktisk ubetinget lovhjemmel til at skride meget hårdere til værks ved for eksempel at foretage langt flere anholdelser end det har været tilfældet. Nu må vi se lidt på politiets praksis og eventuelt også se nærmere på længden af de forsvindende små fængselsstraffe, der er givet til medlemmer af AFA”, siger Martin Henriksen.

Henriksen anerkender dog dilemmaerne i at forbyde foreninger: ”Ja, forbud er ikke en ideel løsning, fordi voldelige foreninger er inden for radaren, når de er synlige. På den anden side, så er der også behov for, at samfundet sender et klart signal om, at her trækker vi altså grænsen, desuden er det gode ved et forbud, at det åbner op for nye redskaber, fordi man så kan knytte sanktioner til et medlemskab.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra AFA eller projekt ANTIFA.

 

Viser 11 reaktioner

Check din e-mail for et link til at aktivere din konto.

 • commented 2017-01-05 09:11:20 +0100
  “Jo sådan er “landhandlen” i de såkaldt etablerede medier.”

  Derfor vil sådan et medie som dette få fremgang.

  Men det går for langsomt. Hvad skal der til at booste Newspeek? Og eksempelvis http://denkorteavis.dk/? Skal de begynde på fælles markedsføring?
 • commented 2017-01-04 17:48:51 +0100
  Hvad med konsekvent at kalde dem brunskjorter? En soldat er jo stadig soldat, selv om han er kamufleret.
 • commented 2017-01-04 17:18:32 +0100
  Det har jo i mange år været sådan, at medierne altid refererer de moddemonstranternes balladeaktioner, end hvad der virkeligt tales omved de lovligt anmeldte demonstrationer, i dette tilfælde, FORENINGEN FRIHED. Hvis vi skal have at vide, hvad der bliver talt om, er man nødt til at læse det på deres egen hjemmeside. Den "etablerede " presse rapporterer i hvert fald ikke om det. Nej det er sandelig “vigtigere”, hvad f. eks . AFA mener. Jo sådan er “landhandlen” i de såkaldt etablerede medier.
 • followed this page 2017-01-04 17:04:21 +0100
 • commented 2017-01-04 14:44:51 +0100
  Straffeloven er på plads. Vi venter bare på, at myndighederne gør deres pligt.
  § 133. Den, som fremkalder opløb med det forsæt at øve eller true med vold på person eller gods, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
  § 137. Den, som søger at forhindre afholdelsen af lovlig offentlig sammenkomst, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
 • commented 2017-01-04 10:11:17 +0100
  Denne gang skal justitsministeren presses meget hårdt til at reagere. Ellers må han have et mistillidsvotum.
  Når de »skrappe løve-politikere« kommer til magten, så falder de ned som et lam. Pind var lam. Pape skal ikke have lov til at optræde som en bovlam krikke!
 • commented 2017-01-04 07:49:25 +0100
  Pamperne opgiver næppe deres statsstøtte uden kamp til stregen. Vi mangler en dansk Jeltsin, der springer op og overtaler soldaterne på deres tanks til at vender kanonerne mod pamperne. Martin Henriksen manden, der gentager til Boris Jeltsins heltemodige opgør med det røde diktatur? :-)
 • commented 2017-01-04 07:40:28 +0100
  Det er kampen om danskernes sjæle, der spidser til. Censur genindføres og de rødes tæskehold tager sig af resten.
  Pamperne opgiver de næppe deres statsstøtte uden kamp til stregen.
 • followed this page 2017-01-04 04:23:06 +0100
 • commented 2017-01-03 21:54:04 +0100
  Tak for denne, Jeppe Juhl,
  den fortjener udbredelse på MSM, for jeg har ikke set den bekendtgjort af de “annerkendte”, mediestøttede, redaktioner.
 • commented 2017-01-03 18:00:33 +0100
  De grupper har offentligt finansierede huse i Baldersgade og på Dortheavej, har aldrig fattet hvorfor og denne særlige forkælelse af netop dem ser heller ikke ud til at gøre gavn, så se og få det stoppet