FOLKETS AVIS: 14 ÅR MED VERDENS HØJESTE SKATTETRYK

FOLKETS AVIS: 14 ÅR MED VERDENS HØJESTE SKATTETRYK

Screen_Shot_2016-12-06_at_09.13.18.pngMange politikere på venstrefløjen benægter det hårdnakket. Og de fleste borgerlige vil hellere snakke om noget andet.Men der er ingen vej uden om: De seneste 14 år har danskerne lidt den tort at være det hårdest beskattede folkefærd i verden.

Fjorten år i træk.

 


 Af Lennart Kiil, Folkets Avis

folkets-newspeek-logo.png

Mange politikere på venstrefløjen benægter det hårdnakket. Og de fleste borgerlige vil hellere snakke om noget andet.Men der er ingen vej uden om: De seneste 14 år har danskerne lidt den tort at være det hårdest beskattede folkefærd i verden.

Fjorten år i træk.

Så er der ikke bare tale om et enkelt ondt år. Eller syv dårlige. Nej, vi sidder uhjælpeligt fast i suppedasen. Begravet i skatter og afgifter til op over begge ører.De af os, som ønsker et rigere samfund, er rent til grin.

Selv i perioder, hvor danskerne har ønsket borgerlig politik, er skatterne bare steget og steget. Regeringer, som på papiret har været borgerlige, har ført socialistisk politik.

De røde regeringer har naturligvis også ført socialistisk politik. Dog ofte marginalt mindre gennemført end de borgerlige. Uanset hvor vælgerne i Danmark sætter krydset, får de den socialistiske økonomi at føle. Derfor er Danmark blevet et land uden vækst.

Og her taler jeg ikke om den påståede "nul-vækst i det offentlige", som de etablerede medier med bekymret mine dagligt fylder sendefladen med historier om. Den findes nemlig ikke.

Er der noget, som er vokset i Danmark, er det da lige netop den offentlige sektor. Den er vokset helt ud af proportioner. Verdens højeste skat og verdens største offentlige sektor. Det hænger jo meget godt sammen. Desværre er den offentlige service ikke ligefrem verdens bedste her i Danmark. Ligesom den offentlige transport ikke imponerer mange. Nej, den mangel på vækst, Danmark lider under, er en mangel på vækst i den private økonomi og i erhvervslivet.

Den stadigt større skatte- og afgiftsbyrde øger omkostningerne for såvel familier som virksomheder. Familierne nøjes med ringere madvarer. Udsætter vedligeholdelsen af huset og kører rundt i en gammel spand. Virksomhederne sender arbejdspladser ud af landet. Eller lukker ned. Som regel uden så meget påstyr desangående i de større etablerede medier.

Og ikke nok med at vi har verdens højeste skattetryk. Ifølge Danmarks Statistik stiger skatterne nu hurtigere end indkomsten. Tilbage står borgerlige vælgere og føler sig magtesløse. Og en del er desværre af den fejlagtige opfattelse at det langsomme fald i levestandard hovedsageligt skyldes globalisering eller andre eksterne faktorer.

Udviklingen går den forkerte vej. På grund af danske politikeres manglende mod til reformer og skattelettelser. Sådan er det.Borgerlige regeringer formår ikke at dæmme op for afviklingen af Danmark i en stadig mere socialistisk retning. Tværtimod skubber borgelige selv på. Vælgerne i Danmark må erkende, at deres stemmer ikke tæller. Systemet har sit eget liv. Selv politikerne virker magtesløse.

En stemme på et borgerligt parti har ikke gavnet. Borgerlige ved magten har ikke gavnet. Socialister ved magten heller ikke. Uanset hvordan vi stemmer, er resultatet altid det samme: Flere afgifter og højere skatter. Er det demokrati? Eller er det skindemokrati...

Jeg gentager lige overskriften: 14 år med verdens højeste skattetryk og 10 af dem under "borgerlig regering" Danmark kvæles under skattebyrden.

Vores land bliver stadig mindre interessant for mennesker med virkelyst, skabertrang, initiativ og kapital. Nu kommer nye partier så til Måske kan de gøre det bedre end V, K og O? Og alle de andre socialdemokrater. Jeg tror ikke, det er nok med nye partier. Partier og politikere i sig selv gør det ikke. Når sammenhængen mellem kvælende skatter og et stadigt mere nedslidt samfund for alvor går op for hovedparten af borgerne, vil der ske noget. Måske.

Men så vil det måske også være for sent. De fleste tror stadig, vi bor i verdens bedste velfærdssamfund - et liberalt demokrati med en fornuftig balance mellem socialisme og markedsøkonomi. Et "rigt land" som har "råd til det hele". Sådan er opfattelsen blandt alt for mange vælgere her i landet. Og så længe den opfattelse hersker, vil skatterne forblive høje og måske endda stige yderligere – og Danmark sygne langsomt hen.

Viser 5 reaktioner

Check din e-mail for et link til at aktivere din konto.

 • commented 2016-12-09 22:35:06 +0100
  Jan Sørensen, enig og tak for din kommentar, dine tal og dit link til Politiken (som paradoksalt nok er avis for offentligt ansatte).
 • commented 2016-12-09 22:28:16 +0100
  OK, Jan Sørensen. Det er om de arbejdende dvs arbejdsstyrken, der arbejder.

  Tallene for antal privat/offentligt ansatte 1951 og i dag er jobs med de facto arbejdende lønmodtagere. De siger noget andelene, der arbejder som henholdsvis offentligt og privatansatte.

  13 privatansatte pr offentligt ansat i 1951 til i dag kun 2,3 privatansatte pr offentligt ansat !

  Arbejdet i samfundet er blevet et meget mere offentligt foretagende eller sagt på en anden måde: det er levet ufatteligt meget mere socialistisk med de problemer til følge, som kendes fra de europæiske, socialistiske samfund, der gik på røven i forrige århundrede.

  At der derudover er kommet så mange flere på overførselsindkomster, gør det kun værre.

  Der er også kommet mange fra fjerne lande for at få overførselsindkomster her. De får jo stemmeret efterhånden og så ved de jo nok, hvem de skal stemme på? Det er nok en del af forklaringen?
 • commented 2016-12-09 16:53:08 +0100
  Ivan Dybdal: Du rammer desværre LAAAAAAAANGT fra rigtigt med din fordeling af off. ansatte vs. privatansatte!!! Pt. er der ca. 30%!!! flere offentligt ansatte end der er privatansatte!!!!Vi remser lige vanviddet op: ca. 746.000 på overførselsindkomster, ca. 325.000 på S.U., ca. 1.075.000 på folkepension, ca. 720.000 offentlige fuldtidsstillinger PLUS 243.000 “privat” ansatte arbejdende for det offentlige! Og til at skrabe penge sammen til dette VANVID, er der ca. 800.000 privatansatte!!!! http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/art5484969/Flere-privatansatte-lever-af-det-offentlige
 • commented 2016-12-08 13:37:34 +0100
  Godt indlæg af Lennart Kiil i Folkets Avis (ikke det kinesiske kommunistpartis avis-:)

  Skattetrykket er et resultat af det Skæve Danmark, hvor de 25% med de højest lønindkomster betaler 60% af alle indkomstskatterne, mens de 25 pct. med de laveste lønindkomster kun betaler 3 pct. af indkomstskatterne. Folk føler skattetrykket forkelligt.

  Den konstante vækst i de offentlige udgifter skyldes partiernes vælgerkøb. Politikerne køber stemmer ved at love penge til dem, der vil stemme på dem. Ingen kan blive valgt uden at udskrive en milliard check til deres vælgerne. Mekanismen forstærkes af de statsejede, altdominerende massemedier, DR og TV2, hvis journalister konstant propaganderer for socialisternes ubegrænsede ønske om øgede offentlige udgifter. Offentlige nedskæringer er dødstruslen.

  I 1951 var der 13 privatansatte pr offentligt ansat. I dag er der 2,3 privatansatte pr offentligt ansat.

  Kvindernes frigørelse (fra at føde børn) og deres erhvervsdeltagelse (i det offentlige) er en del af forklaringen.

  Den offentlige forsørgelse af asylanter og andre indvandrere uden beskæftigelsemuligheder forklarer væksten i skattetrykket i fremtiden.

  En dag er krybben selvfølgelig tom.
 • commented 2016-12-06 10:40:45 +0100
  Det ville hjaelpe meget hvis man fik slukket for DR, enhver regerings “Propagandaeministerie”!