FOR FRIHED TIL MØDE MED DF

FOR FRIHED TIL MØDE MED DF

NewSpeek var med, da formanden for den islamkritiske forening ”For Frihed” var på besøg hos Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen for at sætte ham ind i, hvad foreningen har været udsat for af trusler, hærværk og chikanerier fra diverse venstreekstremistiske grupperinger


Det orienterende møde mellem For Friheds formand Tania Groth og Martin Henriksen fandt sted, fordi Henriksen, som tidligere beskrevet her på NewSpeek,  overvejer at indlede en lovgivningsoffensiv mod især foreningen AFA, der står for ”antifascistisk aktionsgruppe”, og gruppens ideologiske bagmænd.

Martin Henriksen mener, at AFA og foreningens sympatisører udgør en alvorlig fare for demokratiet, fordi de saboterer lovligt anmeldte demonstrationer ved brug af vold, og han vil derfor gerne undersøge mulighederne for enten helt at få forbudt foreningen eller - i næstbedste fald -  at få politiet til at skride endnu hårdere til værks over for de voldelige elementer end tilfældet er i dag, hvor ordensmagten udøver et (godt) arbejde med at beskytte demonstranterne, men ikke håndhæver deres fulde sanktionsmuligheder over for ballademagerne.

FÅ ANHOLDELSER

”Der har, efter hvad jeg har fået oplyst, været meget få anholdelser og kun i ganske få tilfælde er venstreekstreme voldsmænd blevet idømt ubetingede straffe”, forklarer Martin Henriksen og tilføjer, at  det giver ham anledning til bekymring, at de tilsyneladende slipper for let fra deres ugerninger.

Det er en bekymring, som Tania Groth deler. På mødet gennemgik hun en række af de voldelige og truende episoder, som medlemmerne af For Frihed har været udsat for igennem de sidste to år, hvor de er gået på gaden med deres islamkritiske budskaber.

Det var artige sager, Martin Henriksen måtte lægge øre til: Spytklatter, kast med æg og fyrværkeri hører til dagens uorden, når For Frihed marcherer, men hvad værre er, så har der været flere episoder med personoverfald og hærværk over for medlemmer før og efter demonstrationerne.

DF HAR SYMPATi

Tania Groth har fået overmalet sin hoveddør ved privatboligen med trusler, om at ”vi ved, hvor du bor”. En fotograf har fået dækkene på sin bil punkteret og chassiset oversprøjtet med graffiti, og foreningens advokat ruderne til sit kontor smadret, og mange er blevet chikaneret groft og enkelte overfaldet af ”moddemonstranter” efter færdig vandring.

”Vi er udsat for en helt forfærdelig behandling, hver gang vi går på gaden. Jeg forstår godt, at folk er bange for at deltage, selv om politiet yder os en fantastisk fin og håndfast beskyttelse”, fortalte Tania Groth.

Martin Henriksen udtrykte sympati over for For Frihed, og beklagede i øvrigt den måde gruppen fremstilles på i dele af pressen:

”Jeg synes, det er godt, at I går på gaden og aktivt bekæmper islamiseringen af Danmark. Det er godt, at helt almindelige mennesker viser, at de har fået nok, det er godt, at der kommer modspil til den politiske korrekthed.”

”Derfor er det både sørgeligt og ærgerligt, at indvandrerkritiske stemmer mistænkeliggøres og associeres med racisme af visse dele af pressen. Mange journalister er simpelt hen ikke nuancerede nok, når de beskriver de her demonstrationer”, sagde Martin Henriksen og lovede, at han vil se nærmere på, hvad der kan gøres for at hjælpe til mod den venstreekstreme vold.

Mødet sluttede med, at Martin Henriksen viste Tania Groth en kopi af den originale Grundlov, hvoraf det af paragraf 78.2 fremgår, at foreninger der virker ved vold kan opløses. (foto: Christian Frei)

groth_og_henriksen.jpg

 

 

Viser 9 reaktioner

Check din e-mail for et link til at aktivere din konto.

 • commented 2017-01-11 23:42:38 +0100
  Hverken mod og hjerte har politikere gjort brug af de seneste 70 år, så man må gå ud fra at degenereringstiden.
  Det virker, som om de venter på at ’’folket’’ skal tage over, så de kan rende til EU og det islamisk dominerede FN og jamre. Ikke engang en sikker vinder som Grundlovens § 78, stk. 2 tør de gribe fat i, for ham der statsadvokaten siger jo . . .
  Fakler og høtyve.
 • commented 2017-01-11 16:28:19 +0100
  Rigtig god kommentar, Jan Aage Jeppesen.
  Ja, måtte denne paragraf i grundloven endelig blive effektueret efter hensigten.
  Ligeledes overfor islamiske foreninger og Moskeer, der tilbeder Koranend bud om vold og død for vantro.
 • commented 2017-01-11 12:51:10 +0100
  Det er nok Danmarks Radio der skal synes efter i sömene? Den propagnda der strömmer ud af DR er selvforstaerkende blandt AFA folkene, en katalysator!!!!
 • commented 2017-01-09 20:29:54 +0100
  KAN eller SKAL foreninger der virker ved vold etc. opløses?

  Næsten alle forfatningsjurister fortolker bestemmelsen i grundlovenms § 78, stk. 2, – “bliver at opløse ved dom” – som et obligatorisk påbud til anklagemyndighed eller regering om at indlede opløsningssag.

  Gennem den seneste snes år har Rigsdadvokaten fortolket bestemmelsen som en mulighed, altså et KAN, og har i øvrigt stillet så høje beviskrav at konklusionen hver gang har været en indstilling om ikke at indlede opløsningssag da bevisbyrden ikke kan løftes ved domstolene. Derfor har der ikke været anlagt opløsningssager mod foreninger. Den seneste dom er fra 1924.

  Professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen har i en artikel om ”Grundlovens § 78 og foreningsforbud”, der er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1999, side 67 ff, kritiseret Rigsadvokatens antagelse om, at grundlovens § 78, stk. 2, ikke indebærer en ubetinget pligt for anklagemyndigheden til at søge de af bestemmelsen omfattede foreninger opløst ved dom.

  Jeg er enig med Toftegaard Nielsen og det er et demokratisk problem at ingen regering har haft mod og mandshjerte nok til at indlede en opløsningssag på trods af at Rigsadvokaten fraråder dette. Retstilstanden på området må siges at være uafklaret eller flydende og der er behov for, at Højesteret kommer på banen og foretager den nødvendige afklaring ved en principiel dom.
 • commented 2017-01-09 20:06:26 +0100
  Jeg tror at det eneste som får disse venstresnoede fjolser til at forstå at det ikke er accetabelt at de ødelægger det for andre, som ikke er enige med dem, er et regulært lag tæsk. Politiet skal i hvert fald, på en eller anden måde “forklare” idioterne at andre også har lov til at have en mening. Jeg er bange for at det vil være omsonst at forbyde sådanne foreninger, i det de så bare vil begynde at operere “under jorden”, nej, det eneste effektive middel i mod disse er en gang “knippelsuppe” og derefter en tur i brummen. Alle skal, uden at anvende vold, respektere andres holdninger, det gælder både den ene og den anden fløj.
 • followed this page 2017-01-09 18:57:28 +0100
 • commented 2017-01-09 18:42:28 +0100
  O/T
  Det var en fornøjelse at se dig på TV2nyhederne, JJ, her til aften.
  Sikke iltre især denne Libak men også Polledrengen dog blev. Det tyder på, at du/I har gang i noget af det rigtige!! :-))
  Det kom noget bag på mig, at de begge måtte indrømme at deres dækninger i den senere tid ikke har været optimale. Lad mig gætte på, at deres “evalueringer” af egne fortræffeligheder nok ikke var kommet i stand, hvis ikke de alternative medier var begyndt at blande sig i debatten!
  GODT GÅET!!!
 • followed this page 2017-01-09 18:38:08 +0100
 • commented 2017-01-09 17:23:48 +0100
  Martin Henriksen er en af de ganske få FTpolitikere som jeg har sympati for. Desværre har han ikke magt, som jeg formoder, han har agt.
  Det er ikke småting, han skal lægge ryg til af hån og kritik fra de politisk korrekte sataner.
  Godt initiativ af For Friheds sande frihedskæmpere.