FORKLARING UDBEDES

FORKLARING UDBEDES

se_og_hoer.jpgNår Se og Hør benytter sande, men stjålne og hackede oplysninger for at skrive artikler om "kendte", så straffes de ansvarlige. Når Politiken laver løgnehistorier om den "ekstreme højrefløj" ved brug af forfalsket, stjålet og hacket materiale, så straffes avisen ikke.

 

 


Af Ole Hasselbalch

Ole_Hasselbalch.jpg

Af Jyllands-Posten 25/11 fremgår, at der nu er ryddet op i sagen om Se og Hør's misbrug af personlige oplysninger, som var tilvejebragt på ulovlig vis.

Den såkaldte tys-tyskilde, der havde hacket sig til de oplysninger, han solgte bladet om såkaldt ”kendte”, fik halvandet års ubetinget fængsel. Redaktøren, Henrik Qvortrup, fik både betinget og ubetinget frihedsstraf samt samfundstjeneste. Det var ifølge dommeren en skærpende omstændighed, at det hele var foregået blot for underholde og sælge ugeblade. De forurettede ”kendte” overvejer endnu deres krav på økonomisk godtgørelse for krænkelsen. Anklageren var tilfreds, fordi dommen viser, at de, der havde indgået den ulovlige aftale om levering af de ”kendtes” private oplysninger, og som havde mulighed for at stoppe historierne, også bærer hovedansvaret. 

I 2011 kørte Politiken og Århus Stifttidende en række historier om en navngiven kreds af personer, der angiveligt udgjorde en højreekstrem, ”hemmelig” organisation, ”ORG”. Historierne havde stor underholdningsværdi for dem, der foretrækker sladder om højreekstremisme fremfor sladder om ”kendte”. Til forskel fra Se & Hør-sagen byggede de to nævnte blade imidlertid på materiale, der ikke blot var hacket, men også stjålet ved indbrud i private hjem, og som bagefter var manipuleret og forfalsket for at få det tilsigtede ud af det.

Materialet blev af let forståelige grunde forkastet af alle andre medier, som vanskeligt kunne se dets værdi. Af en lydoptagelse fra en samtale med Politikens såkaldte graverchef, John Hansen, fremgår, at han udmærket var klar over, at grundmaterialet til forfalskningen var skaffet på ulovlig vis (af det tvivlsomme venstreekstreme såkaldte ”Redox”, der allerede havde en sigtelse for ulovlig hacking på halsen).

I Politiken/Århus Stifttidende-tilfældet kom det imidlertid ikke til nogen straffesag. John Hansen opnåede tværtimod senere posten som formand for de såkaldte ”graverjournalister”, Foreningen for Undersøgende Journalistik, hvis formål er at fremme undersøgende, dybdeborende og kritisk journalistik. 

Han har vel kvalificeret sig ved at grave i forkastet materiale fra andre mediers papirkurve.

Jyllands-Postens leder 25/11 fremhæver  at der efter dommen i Se og Hør-sagen nu er ”rene linjer”.

Kunne lederskribenten ikke være elskværdig at uddybe, hvori disse rene linjer består?

Så vidt ses er forskellen blot, at Se & Hør-sagen gik ud over ”kendte”, medens ORG-sagen gik ud over almindelige mennesker, samt at der i førstnævnte sag var tale om ulovligt fremskaffede, autentiske oplysninger, medens sidstnævnte angik ulovligt fremskaffede oplysninger, der efterfølgende var forfalskede.

org.png

Billedet er fra afslutningen af et arkæologisk foredrag om bronzealderens solkult, stjålet ved et indbrud og derefter præsenteret af Politiken som visende et møde i en højreekstrem organisation ”ORG”. Billedet er i strid med loven om ophavsmandens ret til sine fotografier brugt af Politiken flere gange uden tilladelse fra fotografen, og Politikens offentliggørelse af det udgør i øvrigt en strafbar krænkelse af privatlivets fred, eftersom foredraget ikke var offentligt.

Viser 9 reaktioner

Check din e-mail for et link til at aktivere din konto.

 • commented 2016-12-19 16:21:28 +0100
  Jeg beskæftiger mig ikke med konspiration, men med facts. Læs bogen. Heraf fremgår bl,a. at jeg har hørt en lydoptagelse af en samtale med Politikens såkaldte graverchef, hvoraf må udledes, at han vidste, grundmaterialet var skaffet ulovligt. Det kunne han i øvrigt efter dets karakter dårligt undgå at vide. Det er i så fald teknisk set informationshæleri efter straffeloven. “Betalingen”, Politiken ydede for leverancerne, lå i selve det, at man brugte materialet. Du behøver ikke fortælle mig om, hvordan regler bøjes, når det er de forkerte, der påberåber sig dem. Det har jeg oplevet med jævne mellemrum.
 • commented 2016-12-19 14:12:08 +0100
  Så din hypotese er at der findes en konspiration der holder hånden over Politiken, og det var derfor at de ansvarlige ikke kom i fængsel? Mener du at du kan bevise at Politiken bad Redox om at skaffe beviser via ulovlige metoder?
 • commented 2016-12-16 17:27:53 +0100
  Fordi Politiken hverken havde det grundmateriale, der blev forfalsket, eller selve forfalskningen, dvs. selve løgnehistorien. Man kunne umuligt undgå at vide, at det, man bragte, var løgn, og når man ikke kan det, lyver man selv. Og den “dokumentation”, Poltiken bad om undervejs, kom bare fra Redox på forunderlig vis… Hm hm – man bestilte det altså ikke ?? Læs min bog Politiken-affæren. OH
 • commented 2016-12-16 17:04:10 +0100
  Min første tanke:
  Hvorfor skulle man have brug for stjålet og hacket materiale for at bringe løgnhistorier? Det virker som modsættende forhold.

  Dernæst:
  Det er skræmmende at du (tilmed en jurist) ikke kan se betydelige forskelle på de to tilfælde du fremsætter, men lad mig prøve at forklare:
  Hos Se og Hør organiserede og opretholdte man ulovlig overvågning af private personer, tilmed om information der ikke var i offentlighedens almene interesse.
  Jeg finder det nærliggende at sammenligne Politikkens brug af kilder fra Redox med sagen om Panama Papers, hvor materialet også var fremskaffet på ulovlig vis. Det var altså ikke Politiken der bestilte eller opretholdte overvågning af personer.
 • commented 2016-12-10 09:28:05 +0100
  Det stjålne billede ligger stadig i en artikel på modkraft med billedteksten “Foto: Redox”. http://modkraft.dk/node/15980
 • commented 2016-12-10 09:14:00 +0100
  Man må gerne lyve, fordreje, manipulere, krænke, være voldelig – bare det sker politisk korrekt og er vendt imod patrioter, islamkritikere og højreorienterede
 • commented 2016-12-08 00:47:00 +0100
  Sandheden er ilde hørt efterhånden i Danmark. Danmarks suverænitet må end ikke forsvares med våbenmagt. Hvor glider samfundet hen, når rammerne tages væk og folket snydes af egne politikere ?
 • followed this page 2016-12-08 00:45:14 +0100
 • commented 2016-12-06 08:27:10 +0100
  Hvor ville jeg dog ønske, at nogen med forstand på sådanne forhold, orkede at anmelde og føre en sådan sag mod det svinske Politiken. Så kunne vi andre melde os i en støtteforening, i stil med støtten til Bent Jensen, Lars Hedegaard og hvem, der ellers er kommet i klemme med rødgardisterne.