KAN VI STOLE PÅ POLITIET?

KAN VI STOLE PÅ POLITIET?

André Rossmann punkterer myten om, at det danske politi skulle være specielt dygtige. Det forholder sig nærmest stik modsat, og især på det organisatoriske og it-mæssige plan står det helt grelt til.

 


Af André Rossmann

Effektiv terrorbekæmpelse kræver en kompetent politiindsats. Mange mener, at Danmark har et stærkt og kompetent politi, men har vi nu også det?

Ifølge forligspartierne har den seneste politiaftale resulteret i det stærkeste politi, Danmark har haft i nyere tid. Helt konkret har politiet fået ekstra bevillinger, som er politiledelsens og de fleste politikeres standard løsning på alle problemer. Midt i begejstringens rus er der imidlertid mange grunde til eftertanke.

Der har i de senere år været så mange eksempler på svigt i politiet, at de ikke kan forklares som hændelige og tilfældige fejl, men udtryk for mangelfuld ledelse og en uheldig kultur. For 10 år siden udsendte

"Visionsudvalget for Politiet" en rapport, der satte fingeren på dybtgående problemer med politiets dårlige ledelse, ineffektive organisation, usmidige arbejdstidsregler, problematiske kultur og manglende it- beredskab. Disse problemer, som er afgørende for politiets effektivitet, løses ikke med den nye politiaftale.

Politiet præges fortsat af en kultur, hvor medarbejderne ikke tager opgaven helt alvorligt og ikke er helt fokuserede, før det er for sent. F. eks. havde terrorangrebene i Paris i januar 2015 ikke ført til nogen særlig skærpelse af sikkerheden for de danske jøder. Politiet tog slet ikke terrortruslen alvorligt. Selv om jøder og jødiske institutioner var oplagte mål for nye angreb, gik der fire timer, før nogle ikke særligt veltrænede politifolk stillede op foran synagogen, hvor de lod sig overrumple af en utrænet terrorist.

Det bekræfter Rigspolitiets egen rapport, der viser, at bevogtningen af synagogen i Krystalgade var dilettantisk, at politibeskyttelsen under Lars Vilks-arrangementet i Krudttønden var utilstrækkelig, og at politiet efter mordene var så talrigt til stede, at styrkerne gik i vejen for hinanden, og det var umuligt at få logistisk overblik over dem.

Det mest grelle eksempel var politiets elendige eller ikke eksisterende it-systemer. Politiet manglede moderne it-redskaber til at indkalde ekstra mandskab, etablere overblik over situationen, styre de mobiliserede menneskelige og materielle ressourcer og sende billeder ud i patruljevognene.

Der er rejst velbegrundede spørgsmål om politiets udrustning og træningstilstand, idet det lykkedes en uprofessionel ung mand at skyde mod livvagter og uniformerede, svært bevæbnede politifolk to gange uden selv at pådrage sig en skramme. Gerningsmanden kunne dræbe en civil vagt og såre to politibetjente uden for synagogen, selv om netop dette sted var og er et oplagt terrormål, og selv om politiet efter det første angreb på Østerbro vidste, at en bevæbnet terrorist var på fri fod.

Ifølge en rapport fra Rigspolitiet halter det gevaldigt med skydetræningen hos danske politibetjente. Den viser, at der faktisk er betjente, der kun bruger 4 timer årligt på vedligeholdelsesskydning, mens andre bruger 18 timer. Politiledelsen kalder det terrorberedskab.

Der skal uddannes 300 ekstra betjente. Da mange i politistyrken går på pension i de kommende år, er det imidlertid uvist, hvordan nettoresultatet bliver. Hertil kommer, at de nye betjente vil få en ringere uddannelse end tilfældet er nu, da uddannelsen forkortes fra 3 til 2 år.

Det var egentlig planen, at de første politielever skulle optages på en ny politiskole i det vestlige Danmark allerede i 2018. Men nu bliver det tidligst i 2019 og måske endda først i 2020. Først efter nytår bliver det afgjort, om skolen skal bygges fra bunden i Herning, som VLAK-regeringen ønsker, eller om den skal etableres i allerede eksisterende lokaler, som DF og S ønsker.

Til trods for politiets inkompetence er der i Folketinget rørende tværpolitisk enighed om at skamrose politiet. Efter terrorsagen i februar 2015 strømmede politikerne således over af ros til politiets fantastiske arbejde, selv om Rigspolitichefens rapport viste, at politiet havde handlet dilettantisk og størstedelen af betjentene ikke kunne betjene deres egne våben. Og da politiet ved flygtningeinvasionen på de danske motorveje opgav helt at passe sit arbejde, udtalte den daværende justitsminister Søren Pind, at ”ingen i Europa havde håndteret terror bedre”, og at politiets indsats var ”second to none”. Man er ikke politiker for ingenting. 

Viser 10 reaktioner

Check din e-mail for et link til at aktivere din konto.

 • commented 2017-01-06 19:15:09 +0100
  Nej det kan vi ikke. Justitsvæsenet er angrebet af en sygdom som først ramte Justitsministeriet så PET og nu SØIK. Og alle problemer viser sig at stamme fra dårlig ledelser i alle etater. -Selv indfor for Politi-etaten er ledelsen dårlig og har meget svært at erkende deres fejl og ansvar. Som rosinen kan vi nævne SKAT, Også her er det en dårlig ledelse og der findes ingen gyldig undskyldning ! Der skal en storvask til i disse etater og i fuld offentlighed. Denne “ragen til sig” som hersker i de højere lønklasser og DJØF-medlemmer skal stoppes
 • commented 2017-01-06 10:26:45 +0100
  Det virker indlysende, som Allan Gorm Larsen skriver, at Politiet må tættere på borgerne. Og vi borgere kommer tættere på dem. De 3 forslag, der er nævnt, er oplagte. Gadepoliti, gerne med hunde, nærpolitistationer er forsvundet – det bør genetableres. Jo fjernere Politiet, betjentene kommer fra nærområder, jo mindre kan de kende til, hvad der pulserer rundt omkring. Vold, gadekampe, indbrud, bilulykker, mv. kræver hurtig reaktion. Den forebyggende effekt skal ikke undervurderes.
  Samtidig, som nævnt af flere, må der ses på Politiledelsen.
 • commented 2017-01-05 19:54:26 +0100
  Helt enig med Andre Rossmann, men jeg tror også derudover at det, at man har bortsparet mange politistationer kan være en medvirkende årsag.(nedlagt politikredse)
  Jeg tror:
  1, At hvis man genåbner de mange lukkede politistationer.
  2, at hvis man sender politi folk på gadepatrulje på cykel.
  3, at hvis man sender politi folk på gadepatrulje til fods to og to.
  Tror jeg at dette vil nok få en noget mere gunstig virkning, end det man praktiserer i dag.
 • commented 2016-12-30 09:58:15 +0100
  Er denne artikel i Poltibladet også tegn på, at politiet er dilettantisk: bit.ly/2idcljc
 • followed this page 2016-12-29 18:04:31 +0100
 • commented 2016-12-29 13:09:57 +0100
  Politiet bliver ikke bedre end de folk, der leder det. Der er kolossal forskel på, hvilken virkelighed den menige betjent oplever og den “virkelighed” politiets ledelse forsøger at fremstille.
  Det danske politi er elendigt ledet, og efter politi- og retsreformen komplet elendigt organiseret.
  Dertil kommer, at løn- og arbejdsforhold driver mange dygtige politifolk til at forlade korpset.
  At der desværre næppe er håb om bedring, illustreres af politikernes amatøragtige håndtering af etableringen af en ny politiskole, forkortelsen af uddannelsestiden, samt den ligeså amatøragtige ide om “politikadetter”, der skal uddannes på kun 6 måneder.
  Kort sagt: Problemet ligger i toppen.
 • commented 2016-12-25 21:20:46 +0100
  Når der skrives “Politiet” i ovenstående artikel skal det gøres tydeligt, at det primært er ledelsen, den er gal med. De menige gør alt hvad de kan og mere til!

  Ansæt dog for hulen en politimand som øverste chef og ikke en cand. polit/cand. jur eller lign., som kun er interesseret i Excel ark.
 • commented 2016-12-25 19:53:17 +0100
  Vi har fået en ny justitsminister, Pape Poulsen. Lad os håbe, der hurtigt bliver sat spotlys på politiets ledelse, de opgaver, politiet skal varetage og hvorvidt, dette opfyldes mere eller mindre. Måske Godt ?
  At politiledelsen ikke skal undersøge sig selv, duer ikke. Jeg kender ikke til hvordan politiet arbejder, hvilke beføjelser, betjentene har, hvorledes normeringen er : Alligevel ytrer jeg mig her, blot ud fra hvad jeg i dagligdagen ser og hører.
  Jeg har anset Politiet som en myndighed – og ikke en gruppe, der skal føre dialog. Eks. Når et par betjente konstaterer overtrædelser i forbindelse med trafiksikkerheden, når de standser en vogn, bør ingen opføre sig vredt,uforskammet, truende. Sker dette bør politiet have bemyndigelse til at bruge håndjern,hund, for at få bemyndigelse og for at få ro – til at udspørge,tage prøver, andet. Trusler mod politiet skal ikke accepteres ! Det samme ved lovovertrædelser på gader, i butikker,på diskoteker, på Christiania,mv.
  Er politiet godt nok bemandet ? Jeg aner det ikke. Men et par betjente på gaden, i Mjølnerparken,Gjellerup,steder med fare for vold, skal politiets egen sikkerhed komme i 1.række. Ofte kan man opleve politi, der må trække sig, fordi de er for få, ikke kan tilkalde flere, er for ringe udrustede mht våben, håndjern, sprays, hunde.
  Enhver betjent må føle sig bedst muligt beskyttet hver dag han skal på arbejde !
  Bruges for megen tid på administration ? Måske en undersøgelse værd.
  Men der ses for lidt politi i det åbne – ude, hvor folk går, cykler,kører, arbejder. At forebygge er altid bedre end komme for sent.
  Hvorledes fungerer politiledelsen på hver station ? Sker der forskelsbehandling, så visse betjente begunstiges mere/mindre end andre ?
  Er Ledelsen entusiastisk med hensyn til disciplin, orden, iværksættelse, handler de selv aktivt eller sløser de ? Møder alle til tiden ? Er stemningen i orden ? Tør en enkelt betjent gå til sin overordnede, hvis der måtte være et problem ?
  Vort danske politi bør være dansk. Ingen bederum, lignende.

  Kan vor justitsminister stole på Politiet. Og omvendt ?

  Om der findes grund til flere politifolk, må bevillingerne gives. Vi har så mange asylansøgere, fremmede i vort land, at der må være behov for øget og håndfast indsats.

  Giv Politiet Myndighed tilbage ! Samtaler, dialoger nytter ikke, hvis anholdte er “udenfor rækkevidde”.

  Venlig, myndig anholdelse – og ligeledes afslutning, hvis alt er ok.

  Jeg håber meget – i disse terrortider – vi må få lukkede grænser af hensyn til borgernes sikkerhed.

  At Hjemmeværn,Militær ?, hunde kan støtte Politiet vil være en naturlig tanke. Klart at vore myndigheder må være rustede til at kunne forsvare sig selv !!

  Endelig, bør en ny politiskole startes 2017 – hvorfor ikke ?

  Skolen bør af hensyn til elevernes transport til og fra Skolen – hjemmet være centralt placeret i landet.
  Fredericia Banegård er en af de mest centrale. Hvilke planer der er for det tomme hospital, kasernen, aner jeg ikke.

  Blot kom i gang hurtigt. Nye bygninger behøver ikke altid være bedre end ældre !

  MVH
 • followed this page 2016-12-25 18:57:47 +0100
 • commented 2016-12-25 15:55:52 +0100
  Det danske politi er helt klart mest skarpe på at tackle danske, almindelige borgere.
  Jeg var på et tidspunkt indkaldt til at vidne FOR anklagemyndigheden i en grum sag mod nogle fæle forbrydere, der ikke havde indbetalt et skyldigt beløb. Selv om anklagemyndigheden ved en dommers mellemkomst klart havde bestemt, at brevlig stævning var ok, valgte opdagerne i stedet for, at det skulle foregå personligt med 2 opdagere i “reklamevogn”. Jeg tillod mig at være bortrejst fra min bolig i nogle dage, hvor opdagerne havde jagtet mig, og da de antraf mig på min helt igennem lovlige bolig, var det med råb og brølen, så alle i omegnen slet ikke var i tvivl om, at jeg måtte være en meget farlig terrorist. Ledsaget af alle mulige bemærkninger om min person og gøren og laden, fik jeg så overdraget indkaldelsen, som i øvrigt interesserede mig voldsomt, idet jeg havde en anelse om, at det beroede på en misforståelse og troede lidt på, at jeg samtidig også var tiltalt.
  Da så retssagen oprandt, besværede jeg mig i stærke vendinger til dommeren, over den særprægede behandling og min mistanke om, at jeg var mistænkt i den sag, jeg skulle vidne i.
  Efter en udsættelse af sagen, måtte dommeren så give mig en undskyldning for de trakasserier, jeg havde været udsat for :-)), og kunne samtidig medgive, at det var en fejl, at jeg var, ikke kundgjort, mistænkt, og selvfølgelig helt hen i vejret, at jeg samtidig var tvunget vidne i selvsamme sag.
  Sikke dog et par dumme og fårede opdagere, jeg kunne grine af i retten. DET var fryd.
  Der efter kunne jeg beredvilliugt svare på spørgsmå, som jeg ikke anede en skid om, da sagen slet ikke vedkom mig og min gøren og laden.
  FJOLSER!!
  Jeg skal ikke trætte med mere lige nu, men jeg har posen fuld med lignende historier om de talentløse danske politi.