STILHEDENS SPIRAL

ikke_se_ikke_hoere_ikke_atle.jpegFlemming Kristensen skriver om de personlige omkostninger det kan føre med sig, hvis man vælger at blande sig i den offentlige debat. Omkostningerne kan være store: fra social udstødelse over risikoen for at miste sit job. Derfor er der så mange, der vælger stilheden, selv om de har lyst til at skrige deres meninger ud fra byens tage. Denne "Stilhedens Spiral" eksisterer som et produkt af det meningstyranni, der har sit udgangspunkt i den politiske korrekthed.


Af Flemming Kristensen

flemming.jpg

Jeg har her i juledagene modtaget fire dejlige private julehilsener fra FB-venner, som takker mig for at åbne munden i debatten om islam, indvandring og manglende integration, men som af flere forskellige personlige grunde ikke selv deltager offentligt i denne vigtige debat. 

Nogen kan ikke, fordi de har en omgangskreds, hvor der ses ned på disse holdninger, og hvor man derfor risikerer at blive "udstødt". De vælger i praksis at tage hensyn til, hvad andre mener og begrænser sig derefter.

Andre har et arbejde som selvstændig, hvor en sådan åben holdning kan være dødsstødet for ens forretning pga. kundernes værdimæssige tilhørsforhold.

Andre igen er underlagt firmapolitik, compliance regler eller "code of conduct", som reelt forbyder dem at give udtryk for eksempelvis indvandrerskeptiske holdninger.

For dem alle gælder, at deres legitime holdninger til kritisable samfundsforhold, uomtvisteligt funderet i empiri med et overflødighedshorn af dokumentation, ikke kan ytres uden risikoen for at miste enten job, venner eller forretning. 

Det er morsomt, at de selvsamme liberale mennesker - som qua deres politiske overbevisning eller hverv, formodes at være de mest rummelige, mangfoldige, tolerante og lyttende - ofte advokerer for censur, selvcensur, udøvelsen af antidemokratiske foranstaltninger og tilmed indimellem retfærdiggør brugen af hærværk, trusler og vold ifbm. f.eks. lovligt anmeldte demonstrationer, for at komme andres holdninger til livs.

Pew Reasearch Center kalder dette forhold for "Spiral of Silence" og de har dokumenteret denne velvillighed - eller mangel på samme - til at sige sin mening under forskellige forhold. Mindst incitament hersker der på sociale medier, mens man tør være mest ærlig ved familiemiddage.

Hvordan det er kommet så vidt, at vi nærmest accepterer at leve med noget, som grangiveligt ligner en kombination af stikkerkultur og ekskludering fra fællesskaber, hvis folk ytrer sig om dokumenterede forhold - er en skændsel. Ikke mindst de mennesker, som er medvirkende til at dette er en realitet. Dem med "de gode holdninger". De politisk korrekte.

Jeg har respekt for beslutningen om at vælge den pragmatiske løsning og holde sine meninger for sig selv på grund af de potentielle omkostninger, der ofte er forbundet med at tage bladet fra munden.

For mig personligt gælder der dog, at jeg ikke længere kan holde min kæft, sålænge vi har en ubetalt regning, som skal betales af  den yngre generation gennem reducering af friheder, rettigheder, sikkerhed og tryghed. Jeg - og stadig flere som jeg - må fortsætte med at være det tavse flertals talerør.

Men de små anonyme hilsener indimellem om vort virke og lange seje kamp mod det selvudnævnte "godhedens imperium", det varmer! 

Viser 12 reaktioner

Check din e-mail for et link til at aktivere din konto.

 • commented 2017-01-18 23:13:29 +0100
  Et godt sted, for mange, at starte, er at sige NEJ, til folkeskolens evige påvirkning af vore børn, til at støtte Islam og Godhedsindustrien med diverse kampanger, lige fra DR’s årlige "jule"kalender, til nu igangværende Godhedsbevis’: DR, Folkeskolen mfl. træner små børn i ulækker selvretfærdighed:
  http://www.uriasposten.net/archives/80030#comments
 • commented 2017-01-18 22:29:48 +0100
  Tak, Flemming Kristensen. Det er en stor fornøjelse at læse dine blogindlæg. Jeg genkender hvad du skriver Jeg siger min mening ved sammenkomster, hvor jeg føler mig rimeligt tryg, enten fordi jeg har et godt forhold til folk, eller fordi jeg ikke har noget i klemme. Men det er op ad bakke, og jeg har prøvet at blive kaldt hadsk for at sige at islam er en dem-og-os-religion og populistisk for at gå ind for grænsekontrol. Endda af folk i min nærmeste familie. Jeg føler stadig, jeg løber en risiko for at falde i andres anseelse ved at sige min mening i diskussioner. Det ligger så dybt i mange, at man ikke må sige noget dårligt om indvandring og islam. Men dit indlæg inspirerer mig til at være endnu mere åben. Tak for det. Jeg glæder mig til dit næste indlæg.
 • commented 2017-01-09 22:17:30 +0100
  JEPPE GAV STANDARD MEDIERNE TØRT PÅ I DAGENS DR 2 NYHEDER med ORDENE : " I ER DUMPET " …. BRAVO JEPPE !
 • commented 2017-01-04 20:24:07 +0100
  Jette Laustsen og Flemming Kristensen, GODT GÅET, begge to.
 • commented 2017-01-04 20:01:29 +0100
  Jeg har den holdning at jeg, på ingen måder vil lade mig true til tavshed. Jeg mener at ALLE har ret til at ytre sig uanset holdning. Hvis man føler sig utryg ved at ytre sig har man den mulighed at man kan gøre det anonymt, men personligt foretrækker jeg at udtale mig under eget navn det jeg mener at man derved bedre kan lufte sine holdninger, hvad enten man, som jeg er kritisk overfor den stigende globalisering, eller har andre meninger. Summa, summarum. Man tjener intet, ved bare at holde sin kæft.
 • followed this page 2017-01-04 18:57:14 +0100
 • commented 2017-01-04 11:17:33 +0100
  “Stikkerkultur” er det rigtige ord: En modbydelig suppe af modstandere og formente modstandere. Når man tager hensyn til “kundernes værdimæssige tilhørsforhold.”, så VED man jo ikke engang hvad det er. Garanteret er der blandt kunderne mange som HELLER IKKE tør tale frit, men som faktisk har ‘inkorrekte holdninger’. Det hele bliver som at navigere i mineret område; selv om der faktisk ikke er ret mange miner, så er de nok til at bremse bevægelse.
 • commented 2017-01-01 17:05:18 +0100
  Når man ikke ser sig selv i stand til at skrige fra hustaget, eller være aktivistisk i “marken”, skulle man tro der kun var stemmeboksen tilbage. Støt de alternative medier økonomisk, så er man med til at gøre en forskel.
 • commented 2017-01-01 14:23:33 +0100
  Ja, der er meget at tage hensyn til i en travl hverdag, hvor føden skal på bordet.
  Men heldigvis er der mange steder på nettet, hvor man forholdsvis anonym kan ytre sig og der er mange seriøse islamkritiske sites at henvise til, uden direkte at komme i karambolage med kollegaer/omgangskreds.
  Og proportionelt med nye som kigger ind på disse sider, vil der også være nogle som begynder at tænke og resonere selvstændigt.
 • commented 2017-01-01 11:22:20 +0100
  Modigt at du “kom ud af skabet”, Flemming. Det har utvivlsomt, som du skriver, sociale omkostninger. Men det føles som en befrielse ikke længere at skulle lyve?

  Hvorfor hadet fra mainstream flertallet mod de, der ønsker Danmark bevaret for danskerne, er så indædt, er svært at forstå.

  Danskerne er efter min opfattelse “selvmordstruede”, der ønsker deres egen udslettelse?

  Måske er det velfærdssamfundet, der har fået flertallet til at miste selvopholdelsesdriften?
 • commented 2016-12-31 13:11:47 +0100 · Flag
  BRAVO FLEMMING KRISTENSEN!!!!!

  Tak for at tage dette emne op, et emne jeg meget ofte tænker på.

  Jeg har selv meget svært ved at holde mine meninger ved mig selv, også når de går på tværs af de politisk korrektes vedtagne regler om især blodtørstige muhamedanere, vilde negre og rødgardister.
  Denne ærlighed om de åbenbare problemer i samfundet, problemer som ikke så meget er mine, men meget mere mine børn og børnebørns, er ikke velsete.
  Det er bestemt ikke noget, der fremmer gemytligheden ved familiesammenkomster og i andre sociale sammenhænge.
  I takt med, at man dårligt kan være medlem af en forening, eller blot en interessegruppe, uden at man skal deltage med en fjæsbogsprofil, er det vanskeligt at gå stille med sine holdninger og sympatier.
  Jeg deltager i en decideret fritidsgruppe, hvor der bl.a. er en tidligere selvstændig erhvervsdrivende inden for hele 2 brancher, hvor jeg positivt ved, at der er mange sorte penge involveret. Samme i øvrigt på mange måder hyggelige gut lever nu som pensionist på et niveau som jeg ikke selv kan tillade mig. Han kan stolt og frejdigt proklamere sit ræverøde standpunkt og liderlighed for multikulti. (Han ønsker dog ikke disse AEH-ere på sin egen lystejendom med tilhørende ikke ubetydelige jordtilligender). Når jeg så tillader mig at imødegå hans åbenbare socialisme, bliver stemningen i gruppen pludselig MEGET anstrengt, og det er gennemgående meget velstillede mennesker, som dog ikke har noget ønske om nærmere kontakt med AEH-ere. Jeg tror ikke jeg får en meget længere deltagelse i den gruppe.
  Jeg kan i grunden være ligeglad med, hvad folk mener om mig, men det irriterer mig alligevel, at det er helt i orden at forfægte rødgardisternes holdninger og deres hang til vold, men jeg må ikke lufte mine sympatier for Nye Borgerlige.
  Så er der heldigvis andre fællesskaber, hvor mine meninger falder i langt mere i smag, så det er vel naturligt man søger der hen i stedet for. Og dermed er der skabt mere opdeling i samfundet.

  Som tidligere selvstændig har jeg forståelse for, at erhvervsaktive ikke kan risikere at lufte alt for højreorienterede holdninger, idet det meget let kan medføre fyring eller konkurs. Se hvor kyllingeskræmt Nordea blev over en enkelt sindssyg rødgardists kommentar på deres fjæsbog ifm annoncering på Den Korte Avis for nylig. Jeg mener nu stadig, at Nordea totalt overreagerede, og viste vejen for mere af den slags meningstyranni.
  Ligegyldigt hvornår man lufter sine højreorienterede meninger på den idiotiske fjæsbog, vælter det som regel meget hurtigt ind med hadefulde kommentarer fra aggressive rødgardister, der ALDRIG besidder blot den mindste smule humor. OG DET vækker altid en masse likes hos tilsvarende idioter.
  Det medfører så også, at det er svært at rekruttere egnede folk som politikere til højrefløjen. Det ses også på, at vi desværre har så få ordentlige højreorienterede politikere.
  Derfor har jeg også en enorm respekt for Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, der sætter forretning, velfærd og helbred ind på at gavne Danmarks sag.
  Vi ordentlige få, der tør udtale os om tingenes åbenbare tilstand, må sætte vor lid til at den gode Mr. Trump kan medvirke til at få ændret på det politisk korrekte diktatur, godt hjulpet af kloge folk som Viktor Orban, Gert Wilders, Marine LePen, Nigel Farage, Frauke Petry og vores egen Pernille Vermund m.fl., som der heldigvis bliver flere og flere af.
  Selv er jeg så gammel, at der ikke rigtig kan ske mig noget afgørende, så jeg kæfter bare stadigvæk op, alt det jeg kan, hvor jeg ikke bliver banned og smidt ud! :-))
 • commented 2016-12-31 12:21:22 +0100 · Flag
  Tak til Flemming Kristensen for at være “det tavse flertals talerør” – som D
  e 3 aber : Ikke tale, ikke høre, ikke se". Så sandt skrevet, at “stikker man ud”, må man stå for skud. Så er livet for kort, så risikerer man sit job, en højere stilling, familiens, vennernes gunst. Nej, så hellere “tage maske på”, tie – endog hyle i kor med de politisk korrekte ! Og det er der så alt for mange, der affinder sig med – vænner sig til.
  Mine meninger skal jo ikke gå ud over min ægtefælle, mine børn, min anseelse, min egen komfortzone. Der er jo også en lang arbejdsdag i morgen ….
  Sådan kan vi let leve med at undskylde os selv.

  De brave vikingers tid er for længst forbi. Vi flasker hinanden op med “vi, man,os”, men hvor er jeg ?
  I lyset af at vi har lovprist “selvstændig tænkning, individualisme, tro på dig selv, stå frem og vis, hvem du er”, så lever vi jo slet ikke derefter. Tværtimod.
  Vi grupperer os, vi går sammen til de “rigtige” foredrag, film, er så enige om, at miljøet er i fare, isen smelter, læser de passende nyheder og pop-ikonernes varme hjerter brister.

  Jeg er ikke selv en person, der bryder mig om at “gå i takt” – og samtidig er det altså lettest at sige "ja, ja! !

  Nu har vi i årevis haft besøg af mellemøstlige folk, der har ønsket asyl. Og flere og flere flokke kommer fortsat hertil. De mange “gode hjerter” er på spring med omsorg og barmhjertighed. Og i tilgift bliver vi berigede ved et multikulturelt samfund.
  Samtidig har vi på trods af kulturforskelle opgaver med at få de fremmede gjort tilfredse og deltage i vort fællesskab.
  Kæden er faldet helt af, men det må ikke være !
  Jeg er selv ved at koge over – kan ikke støtte det falske idioti. Når vi ved,de mange folkemasser bringer islam med sig – og dyrker den både på arbejde, i bederum, i moskeer, ved fakkeloptog med sorte flag ( allahu akbar ), mænd for sig kvinder for sig. Når så mange ( nej, ikke alle ) råber død over vantro, Allah er størst, så mener de det ! Selvom de siges at være flygtet og have været udsat for pinsler, ja, så er de opdraget til had mod anderledes troende. Vi skal da være yderst naive for at kunne undskylde kast med sten, ildspåsættelse af biler, vold og overgreb, drengebander, der råber arabiske ord og voldtager,stjæler, raserer vore kirkegårde – beskyttelsespenge kender mange butiksejere til.
  Disse ekstreme muslimer har en lov-ideologi, Den er de opflasket med.. De vokser op med had, angreb, undertrykkelse af kvinder,raseri mod Vesten, vort demokrati, vor religion.

  Dette undgår medierne at skrive om, journalister, humanister,præster, popkunstnere, dommerstand –
  kald dog en spade for en spade !

  Jeg deltager i For Frihed, når gruppen mødes i København. Politibeskyttelse er nødvendig – ekstremt venstreorienterede grupper forsøger at hyle os væk, provokerer og råber "nazister, fascister, racister. Det er vi nu ikke – men almindelige folk fra forskellige lag,forskellige jobs,hudfarve,tro. Men fælles er at ytre bekymring for den snigende islamisering i Danmark. At værne om ytringsfriheden, ligestilling, trosfrihed.
  Mange kender til at få “en skulder”, når kollegaen hører "er du da med i det ? " – jeg kender det selv.
  Nogle bliver så tavse og en snak kan ændres ret hurtigt. Du er vel ikke fan af Trumph, hvorfor går du med en Davidsstjerne ? … ja, det kan koste på flere fronter.

  Sværest nok for unge familier, der kan miste jobs og indkomst, hvis den politisk ukorrekte tør sige sin mening rent ud.

  Vi er nødt til at beskytte vort land, vor Grundlov, alle de goder, der gør, vi kan leve i Frihed.
  Vi må derfor forsøge at træde “ud af takt”, Jo flere, der tør være de tavses talerør, jo flere, der orker at læse og se andre medier – jo mindre “forbudt” bliver det at kalde sager ved deres rette navn.

  Gid præster og biskopper vil forkynde, hvad de er sat til – at forkynde kristendom.
  Og ikke føre dialog og reklame med en lov-agenda, der har til hensigt at udrydde os.

  Godt Nytår, 2017.