VESTEUROPAS ELENDIGE POLITIKERE

VESTEUROPAS ELENDIGE POLITIKERE

220px-Sir_Winston_S_Churchill.jpgDen vestlige verden er i dyb krise, fordi vi ledes af slappe, elendige og historieløse politikere, der ikke forstår kristendommens afgørende betydning for Vestens tidligere fremgang, men nu i stedet knæler ved et relativistisk alter, hvor en vildtvoksende velfærdsstat forankret i offer-mentalitet og rettighedskultur har produceret borgere, som dårligt tåler modstand, nederlag eller afsavn, skriver Lone Nørgaard, der savner statsledere med samme format som Winston Churchill.

 


Af Lone Nørgaard

Lone.nrgaard.jpg

De vestlige demokratier er på vej ned ad slisken - hjulpet godt på vej af politiske ledere gjort af en ganske anden støbning end Winston Churchill. En vildtvoksende velfærdsstat forankret i offer-mentalitet og rettighedskultur har produceret borgere, som dårligt tåler modstand, nederlag eller afsavn. I denne narcissistisk sump skal demokratierne sideløbende håndtere en indvandring fra 3.og 4. verdenslande, som er ude af kontrol. Også selv om de etablerede medier og flertallet af politikere gør, hvad de kan for at berolige de bekymrede – ved aldrig fx at sætte jihadist-angreb, halal-slagtet kød og tørklæder ind i den sammenhæng, de hører hjemme.

Hvad-gør-vi?

Det første er at fastslå – og konstant formidle - et par historiske sandheder.  Fx at velfærdsstaten ikke er en naturlov. Fx at vores sekulære demokratier ikke er kommet med posten, men er et resultat af en specifik historisk udvikling. Fx at vi kun kan bevare demokratiet, hvis den enkelte borger tager demokratiet på sig som en daglig forpligtelse.

Hvad der helt præcist ligger i denne forpligtelse har filosoffen Kai Sørlander udfoldet i sin bog Den politiske forpligtelse, som undersøger forholdet mellem økonomi, politik, jura, religion, demokrati og ytringsfrihed. Først lægger han det filosofiske fundament, siden analyseres den virkelige verdens forudsætninger for, at den sekulære demokratiske samfundsorden kan overleve:  

- Et stabilt og vedholdende flertal skal være forpligtet på at opretholde den demokratiske orden.

- Politisk ligeværdighed. Når den politiske ligeværdighed udmøntes i flertalsstyre, opretholdes ligeværdigheden kun, hvis flertallet tager politiske beslutninger, som opretholder den.

- Ytringsfrihed - som forbyder censur, men ikke kritik. På den ene side indebærer ytringsfriheden, at der skal være religionsfrihed: Frihed til at bekende sig til hvilken som helst religion eller til ingen religion overhovedet. På den anden side indebærer ytringsfriheden forskningsfrihed: Frihed til at følge en rational, videnskabelig, konsistent sandhedssøgen derhen, hvor den måtte føre.

- En demokratisk orden kan kun sikre religionsfrihed, såfremt borgerne er i stand til at adskille deres politiske forpligtelse fra deres religiøse forpligtelse. Man kan ikke forsikre, at man anerkender de andres religionsfrihed, hvis man ikke samtidig forstår, at man argumenterer uden vægt for de andre, hvis man argumenterer ud fra sin religiøse tro. Man kan ikke kræve, at andre undlader at krænke ens religiøse følelser, for så krænker man disse andres religions- og ytringsfrihed.

- Demokratiet skal have plantet sine værdier i hovedet på de kommende generationer. Dvs sikre, at der er institutioner, som kan sørge for, at der til stadighed (ud)dannes folk, så systemet kan fungere på længere sigt.I praksis må et demokrati have grænser. Det må gælde de personer, som lever inden for et på forhånd afgrænset territorium.

- Åbenhed (for fx politiske flygtninge) bør kun gælde så langt, som det er foreneligt med demokratiets indre stabilitet og sociale sikkerhed. Økonomiske overvejelser er uundgåelige.

Sørlander rejser spørgsmålet: Hvorfor er det primært i de vest- og nordeuropæiske lande, at man har fået de ideer (som en sekulær demokratisk samfundsorden bygger på) ind i den almindelige befolknings hoveder? Altså ideerne om politisk ligeværdighed og adskillelse mellem religion og politik? Svaret må søges i protestantisk kristendom, fordi:  

- Jesus formulerer ikke noget politisk program

- Af Jesu liv og virke kan udledes en fordring om ligeværdighed. Over for Gud kan ingen påberåbe sig særstilling.

De indirekte politiske konsekvenser af Jesu forkyndelse viser sig at passe som fod i hose til de grundlæggende betingelser for en demokratisk samfundsorden. Den bygger nemlig på de to krav: Kravet om politisk ligeværdighed og kravet om adskillelse mellem politik og religion.

Den politiske elite - og den danske journaliststand - forstår tilsyneladende ikke denne sammenhæng, men sætter islam og kristendom på fællesnævner, mens den tillægger sine opponenter et forkasteligt menneskesyn. Den politiske elite foretrækker at værne om de illusioner, som forhindrer den i at tage de nødvendige skridt til at forsvare egne sekulære institutioner.

Eliten har ikke forstået, at alle religioner ikke har det samme potentiale for at kunne forenes med en sekulær demokratisk orden. Den samme vildfarelse lider Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af.  Sagt med andre ord: Eliten bruger religionsfriheden til at undergrave forudsætningerne for, at religionsfriheden fortsat kan opretholdes. I en blind tro på et falsk ideal.   

Vesten står i et selvskabt politisk dilemma, fordi ledende politikere og ”intellektuelle” ikke forstår kristendommens afgørende historiske betydning for, at vores samfund har udviklet en sekulær, demokratisk orden. Oven i købet kæmper den samme elite for at trænge kristendommen endnu længere tilbage og stille den lige med andre religioner, mens den totalt overser forskellen mellem personlig godhed og politisk godhed. Men det er jo som bekendt heller ikke eliten, der skal bære de sociale konsekvenser af dens destruktive beslutninger.  

De europæiske demokratier hjælper ikke resten af verden ved at ødelægge sig selv. Men i samme grad som man slækker på erkendelsen af, at demokratiet er en rational politisk forpligtelse, som kræver viden og modenhed af den enkelte, i samme grad svækker man selve demokratiet. Det er i vores del af verden, at vi har været bedst til at realisere principperne for en rationel demokratisk samfundsorden. Det har at gøre med vores kultur og vores historie. Derfor skal kristendommens særstilling bevares, hvad enten man er troende eller ateist. Ikke for troens skyld, men for demokratiets - som forpligter til rationalitet.

Og her kommer så endelig den gode nyhed: Rationalitet er ikke bundet af kultur. Den er alene bundet af logik - og erfaring. Det forstod Winston – og kors (!), hvor vi mangler ham.  

Viser 13 reaktioner

Check din e-mail for et link til at aktivere din konto.

 • commented 2017-01-10 11:43:21 +0100
  RETRET……RETHAVERKULTUR !! YDE DET TALER VI IKKEMEGET OM.
  HVEM KAN FORKLARE MIG , HVORDAN KAN DET VÆRE GÅET SÅ HURTIGT. FRA AT VÆRE ET FORNUFTIGT SOLIT BONDELAND…..?OG TIL NU DETTE FLOMMEFEDE SLAPPERLAND.
  GRYDEKLART TIL AT BLIVE OVERTAGET AF MUSLIMER.
 • commented 2017-01-09 17:30:27 +0100
  Tak for et altid velunderbygget indlæg, Lone
 • commented 2017-01-09 14:47:41 +0100
  Hvis det varer 20 år at få et system skifte igennem med udradering af nuværende uduelige politikere, så er det godt nok på tide, at vi kommer i gang med processen.
  Jeg tror det ville være en rigtig god ide, at starte med mere direkte indflydelse på politiske afgørelser, ved flere folkeafstemninger. Det kan gøres rimelig let via nem-id. Og måske ad den vej få stemt mere decentralisering igennem.
  At de i Schweiz har få politikere og alle har arbejde udenfor Parlamentet, virker også ganske fornuftigt. Især det sidste.
  Vi behøver jo ikke at tage hele pakken, men starte et sted og så lade det udvikle sig.
  Jeg håber de nye partier vil gøre sig seriøse overvejelser om dette og melde ud om det.
 • commented 2017-01-09 14:11:16 +0100
  Vi kan kun blive ved og støtte de partier – Nye Borgerlige, Dansk Samling, Dansk Folkeparti osv – som kan gøre en lille forskel. Se på både USA og Rusland hvor meget det betyder at erobre præsidentembedet! Globalisterne går helt amok på begge lande – først Putins Rusland, snart Trumps USA! De to skriver julekort til hinanden :-)

  Men Danmark har desværre fået en frygtelig politisk kultur. Selv hvis vi skulle få et systemskifte, vil det vare hen mod 20 år før de hjernevaskede vil være kommet til fornuft
 • commented 2017-01-09 13:43:10 +0100
  -> M.S. Carstens.

  En interessant artikel om Schweiz. Jeg hæfter mig ved følgende, som vi kunne bruge i Danmark:

  Lavt skattetryk og en høj grad af decentralisering og ikke mindst et andet politisk system, som blot understreger min pointe i mit tidligere indlæg: “Det mest fascinerende aspekt ved Schweiz er nok dets decentralisering. Landets parlament i Bern arbejder kun 12 uger årligt, dets medlemmer har således alle anden hovedaktivitet, og landets regering har kun syv ministre (22 i Danmark) og kontrollerer kun 11 pct. af landets økonomi.”

  Altså er den politiske tillidspost IKKE en karriere men nærmere en samfundsopgave/-tjeneste.

  Derudover lægges flere beslutninger ud til folkeafstemning: “…. begrænses politikernes magt ved, at der er direkte demokrati på alle planer. Specielt i kantoner og kommuner afgøres væsentlige beslutninger således ved afstemning.”
 • commented 2017-01-08 21:47:11 +0100
  Per Pedersen og andre;
  jeg læste dette i Berlingske i dag:
  http://www.b.dk/kommentarer/hvad-kan-danmark-laere-af-schweiz
  og som så ofte før føler jeg mig nysgerrig på modellen.
  Kan nogen her sige for og/eller imod den schweiziske model indført i Danmark?
 • commented 2017-01-08 15:57:08 +0100
  Men hvad gør vi almindelige mennesker, når vi kun kan stemme på de samme uduelige politikere?
  Og lad nu være med at komme med fx Nye Borgerlige. Så snart de har sat sig i stolen, kommer jammerargumenterne for ikke at gøre det, som man har lovet: “jamen man skal kunne tælle til 90 mandater”, og “man bliver jo nødt til at lave kompromisser”, og “internationale aftaler – EU” etc etc.

  Så længe politikerembedet er en karriere, så går det galt.
 • commented 2017-01-08 10:08:39 +0100
  Det andet USA, ja. Det er ligesom det andet Europa. Kender en del fra begge kontinenter og det er ikke dem, der optræder i statsradiofonien:-).

  Statsradiofoniens journalister fører stadig Kold Krig.
  Før murens fald holdt de med Moskva og USA var fjenden. Nu holder de med de islams bz’ere og USA er fjenden!

  I sin tid var de enige i Politikens leder den 28. april 1940: Winston Churchill er en farlig mand!
  I dag er de enige i Politikens leder forleden dag?: Donald Trump er en farlig mand!:-)
  Historien gentager sig? :-)
 • commented 2017-01-07 16:10:19 +0100
  Jeg har også kun fulgt Alex Jones og medarbejdere systematisk i et lille år, fra det blev klart at amerikanerne rejste sig og fyrede den globalistiske elite.

  Men de har vist mig et andet USA, end hvad vi lærer fra løgnmediernes prestituerede og dermed er Infowars ærværdige ambassadører for deres nation, som deres landmænd kan være stolte af.
 • commented 2017-01-07 10:10:01 +0100
  Interessant Bjørn Rasmussen. Jeg har ikke tidligere fulgt Alex Jones udover tilfældig forbifart. (Han har en forfærdelig stemme at høre, synes jeg?:-)
  For the record. Det er kommentator Owen Shroyer, der i linket har den fremragende kommentar til de gamle warmongers i Senate Hearing On Russian Hacking. (I gamle dage kaldte vi den slags ‘bortforklringsteknik’. Senatshøringens formål er at forklare at Demokraterne tabte valget – ikke ved et fair valg – men ved svindel. Så de var i virkeligheden (stadig) vindere:-)

  Kommentator Owen Shroyer, Infowars, leverer sylespids satire, som nu måske bliver forbudt sammen med så meget anden ond – ‘fake news’ – online blog info? :-)
 • commented 2017-01-07 07:44:23 +0100
  Der er nogle guldkorn i artiklen.

  Radiovært Alex Jones, Infowars, hader de med god grund: Han havde til dækningen af valgaftenen flere seere til sit radiostudie, som optager og sender de levende billeder via internetkanalen, end CNN. I USA er løgnmediernes fortryllelse endelig brudt og de kæmper nu deres dødskamp med stadig mere pinlige løgne om russisk hacking osv.

  Dertil afslører Alex Jones elitens umoralske handlinger f.eks. Filmede han de sataniske ritualer i den hemmelige lige,bohemian growth, han brød Bengazi-affæren og han var den eneste med en nævneværdig medieplatform, som holdte fast i, at den officielle opklaring af 9/11 ingen opklaring er, hvilket gav liv til 9/11 truth movement.
  Hans niveau er højt!
 • followed this page 2017-01-06 15:55:24 +0100
 • commented 2017-01-06 15:08:31 +0100
  God analyse og gode argumenter, Lone Nørgaard.
  Jeg er også fan af Winston Churchill.
  (Politiken i leder 28. april 1940: Winston Churchill er en farlig mand!:-)
  Men flertallet af vælgere er det vigtigste, tror jeg.
  Og vælgerne er ved at være trætte af ‘samarbejdspolitikerne’ og deres megafoner, DR og TV 2 (og CNN osv over there).
  Brexit og Donald Trump er måske begyndelsen på et verdenshistorisk politisk skift?
  (Politiken i en leder forleden dag?: Donald Trump er en farlig mand!:-)
  Desværre er taberne i den seneste politisk udvikling måske slet ikke demokrater?
  Det kan give store problemer:
  InfoWars News – som mange i det politisk korrekte establishment elsker at hade – har en begavet kommentator, Owen Shoyer, der har en advarsel om det farlige i establishment tabernes desperate løgne, som er værd at tage ad notam.
  Er de ved at forberede tredje verdenskrig, for at de kan beholde magten? Se og hør her…
  Senate Hearing On Russian Hacking https://www.youtube.com/watch?v=nyO3uPW_VNs